Trelleborg

Vill ha skydd mot buller

Trelleborg Artikeln publicerades

Bygget av 24 hyreslägenheter på Engelbrektsgatan vid Elimkyrkan blir försenat.

Länsstyrelsen har bestämt sig för att överpröva den nya detaljplanen för området och det är bullerfrågan som länsstyrelsen hänger upp sig på.

Länsarkitekt Elisabet Weber anser inte att bullret utretts tillräckligt. Enligt henne kan utformningen och placeringen av lägenheterna medföra risker för människors hälsa.

– Vi anser att lägenheterna bör vara genomgående, att man har fönster åt båda hållen och därmed slipper ha sovrum mot gatan, säger Elisabet Weber.

Enligt Weber har länsstyrelsen fört fram synpunkterna tidigare, men samhällsbyggnadsnämnden har inte tagit hänsyn till dem när man prövat detaljplanen.

– Om de inte beaktar våra synpunkter så har vi möjlighet att överpröva, vilket vi gjort på ett antal planer. Det är inte jättevanligt, men har blivit vanligare, säger Elisabet Weber.

Det är Alsingevallen AB som vill bygga lägenheterna. Företaget köpte marken av Elimkyrkan tidigare i år.

Anledningen till att en ny detaljplan måste fram är att området där lägenheterna ska byggas idag är planlagt för samlingslokaler.

Det är oklart hur lång tid det tar för länsstyrelsen att överpröva detaljplanen.