Näringsliv

Roland Palm, vd, Palms åkeri. 1 Jag hoppas och tror på en positiv utveckling. Men vi är hårt utsatta av konkurrens från utländsk arbetskraft. Många av våra konkurrenter använder utländska chaufförer eftersom det är billigare och de slipper betala sociala avgifter. Det ställer till det för oss. Det är tufft, men kan vi lyckas trots detta så blir det nog bra. 2 Jag har en del visioner om att utveckla företaget. Det är fortfarande lite halvhemligt. Men jag vill försöka att expandera våra logistiktjänster och vår terminalhantering, så att vi kan bli kvar här i kommunen. Vi vill försöka en större del av godset som kommer in i landet och få fler uppdrag av företagen som vill ha oss och använda oss här i närheten. 3 Jag vet inte om politikerna i Trelleborg hjälpa oss så mycket. Det är bra om de lyssnar och är lyhörda. Men de som ska göra något är politikerna i Stockholm. De måste se över reglerna kring utländsk arbetskraft.
Foto: