Trelleborg

Vartannat industrijobb har försvunnit på tio år

Trelleborg Artikeln publicerades

På tio år har andelen industrijobb i Trelleborg halverats. Det visar siffror från SCB. Samtidigt växer sysselsättningen i helt andra sektorer. En utveckling som kommer hålla i sig för lång tid framåt. Det menar Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia.

2010 fanns 13 procent av Trelleborgs arbetstillfällen i sektorn tillverkning och utvinning. Tio år tidigare var motsvarande siffra 26 procent. På ett decennium har alltså vartannat industrijobb försvunnit.

Lars Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Han menar att utvecklingen i Trelleborg går igen över hela Sverige sedan minst 30 år tillbaka. En vanlig uppfattning är att arbetena flyttas till låglöneländer som Kina och Indien. Men Lars Magnusson menar att det bara är en del av sanningen.

– Den tekniska utvecklingen har varit drastisk inom det man kallar klassisk industri. Så produktiviteten har ökat och många enklare jobb har helt enkelt rationaliserats bort. De kommer inte att komma tillbaka, säger han.

Samtidigt menar Lars Magnusson att loppet inte är kört för svensk industri, varken i Trelleborg eller någon annanstans. En kommun kan sätta in åtgärder för att rädda och utveckla lokala industrier.

– Det är klart att det kan kännas lönlöst när en ort drabbas av nedläggningar. Men det viktigaste är att förädla den industri som finns och skapa bra förutsättningar för forskning och utveckling. Då är det lättare att behålla kvalificerade industrijobb. Man kan säga att man ökar värdet på det som produceras, säger Lars Magnusson.

För att genomföra den processen är tillgången på kompetent arbetskraft avgörande, menar Lars Magnusson. Ett område där kommunala insatser kan spela stor roll.

– Det handlar om att vara alert på förändringar och utveckla till exempel boendemiljön för att låt säga civilingenjörer ska flytta till och bo kvar i kommunen, säger han.

Det är inte bara industriarbeten som försvunnit från kommunen. Andra områden har också upplevt att arbetsmarknadens kostym blivit allt snävare och rymmer allt färre anställda. År 2000 stod branschen handel för 17 procent av arbetstillfällena i Trelleborg. 2010 var motsvarande siffra 13 procent.

Det finns dock delar av arbetsmarknaden där andelen sysselsatta Trelleborgare har ökat under 2000-talets tio första år. År 2 000 fanns sex respektive sju procent av arbetstillfällena i sektorerna bygg och utbildning. 2010 stod de båda branscherna för tio och tretton procent av sysselsättningen.

– Byggsektorn har ganska stora variationer sett över tid. Branschen är konjunkturkänslig. Men största ökningen av arbetstillfällen finns i den privata tjänstesektoron, sett över hela landet, säger Lars Magnusson.

Kommer den utvecklingen att fortsätta?

– Det tror jag, ja. Det finns inga tecken som tyder på något annat. På sikt kommer naturligtvis lönerna i Kina att stiga. Men det dröjer. Så för lång tid framåt får vi leva med en utflyttning av industrier, säger Lars Magnusson.