Trelleborg

Patient skadades – IVO vidtar inga åtgärder

Trelleborg Artikeln publicerades
Arkivbild.
Foto: Tomas Nyberg
Arkivbild.

En patient som vårdades vid lasarettet i Trelleborg efter en fallolycka fick under vårdtiden en allvarlig skada, och en lex Maria-anmälan gjordes. Nu avslutar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ärendet utan åtgärder.

Under tiden patienten vårdades på lasarettet utvecklade den ett allvarligt trycksår på ena hälen.

Efter händelsen har vårdgivaren kommit fram till att rutiner inte följts, antagligen på grund av hög belastning med många patienter per vårdteam.

Vårdgivaren har till IVO uppgett att man bland annat sett över arbetsbelastningen, förstärkt rutiner på olika sätt och inköpt nya madrasser som ska förebygga tryckskador.

IVO uppger att man anser att slutsatserna samt de planerade åtgärderna är rimliga och adekvata, och avslutar därför ärendet utan vidare åtgärder.