Trelleborg

Underlag för upphandling klart

Trelleborg Artikeln publicerades

Socialnämnden har nu enats om vilka krav som ska ställas på den som ska köra färdtjänst för Trelleborgs räkning efter augusti nästa år. Inom kort påbörjas upphandlingen av en ny entreprenör.

I onsdags beslutade socialnämnden att lämna in sitt underlag för upphandlingen till kommunens upphandlingsenhet.

– Vi har diskuterat igenom våra krav både i olika grupper, i arbetsutskottet och i nämnden. Det har resulterat i massor av skallkrav i det nya underlaget, säger Marianne Ohrlander (M), ordförande i socialnämnden.

Exakt vilka krav som ställs vill Marianne Ohrlander inte gå in på utan hänvisar till att materialet än så länge är belagt med sekretess.

– Naturligtvis har vi tittat på den kritik som kommit in tidigare och gjort allt för att säkerheten ska upprättas. Allting ska vara väldigt klart och tydligt, säger hon.

Förra hösten beslutade Trelleborgs kommun att inte lämna över ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne så som många andra skånska kommuner gjort. Istället förlängdes avtalet med Palmstadens taxi, som nu kör färdtjänst i Trelleborg, för att man skulle kunna göra en ny egen upphandling. Avtalet med Palmstadens taxi går ut i augusti nästa år. Innan dess måste kommunen ha genomfört den nya upphandlingen.

– Vi har tid på oss att kunna göra en bra upphandling. Vi vet också att sådana upphandlingar alltid brukar överklagas, säger Marianne Ohrlander.