Trelleborg

Turen har kommit till säkrare trafik i byarna

Trelleborg Artikeln publicerades

Förutom förslaget till nya hastighetsbestämmelser i byarna planerar tekniska nämnden också att göra trafiken säkrare på andra sätt. Sammanlagt vill nämnden satsa tre miljoner kronor på utvecklingsorterna.

Under de senaste åren har nämnden satsat på centralorten och på ungefär 30 platser i Trelleborg har trafiksäkerheten förbättrats. Nu har turen kommit till de större byarna på slätten.

I Smygehamn ska det bli ny gång- och cykelväg mellan Svanvägen och Västanvägen. Vägen Ekvatorn förlängs till Vattenverksvägen vilket ger möjlighet till nya infarter till norra delarna av Vattenverksvägen och Kalkbrottsvägen samt till skolan.

I Skegrie planeras bland annat för två fartdämpningar på Lantmannavägen, avstängning av Skegrie stationsväg vid skolan och en bred mittrefug på väg 628 (Västra Värlinge-vägen).

Anderslöv får enligt förslaget en ombyggnad av Järnvägsgatan och förbättring av gång- och cykelkorsningen i hörnet Spelmansgränd/Västergatan.

I Alstad ska övergångsstället vid Landsvägen/Alstads byaväg bli bättre och en förstudie starta om en ny gång- och cykelväg mellan Alstad och Östra Grevie.

I Klagstorp handlar det om en förbättring av övergångsstället vid Storgatan/Nils Perssons väg.

I Gislövs läge, Serresjö och Svartesjö blir det hastighetsdämpningar på Orkidevägen och på Horngäddevägen/Sutarevägen, förbättring av övergångsstället vid Dalabadet samt renovering av gång- och cykelvägen utmed Dalaleden.