Trelleborg

Trycket minskar på förskoleplatserna

Trelleborg Artikeln publicerades

I byarna söker färre barn än i fjor förskoleplats till hösten. Därför lägger en hel avdelning ner i Anderslöv. Men inne i stan är trycket konstant.

Efter många år av ständigt ökat tryck på förskoleplatser ser man nu ett trendbrott. Ute i byarna, framförallt i Smyge, Anderslöv och Skegrie, har barnantalet minskat. I Anderslöv tar man bort en hel förskoleavdelning på Söderängens förskola.

– Efter att ha haft kö i flera år har något hänt. Nu är det färre barn. Många danskar flyttar till exempel tillbaka till Danmark och färre flyttar in, säger förskolechef Maggie Åkerblom.

Hon säger att trycket startade 2002. Under tio år har totalt sex nya avdelningar på tre förskolor skapats för att kunna ta emot alla förskolebarn som flyttat in till Anderslöv. Nu läggs alltså en avdelning ner till hösten och tre tjänster tas bort.

– Men ingen blir uppsagd. Man flyttar dem till andra verksamheter, säger hon.

Nu hoppas hon att trenden ska vända tillbaka. Annars kan fler avdelningar behöva lägga ner.

– Jag vill gärna att fler barnfamiljer flyttar in, säger hon.

Enligt Barbro Ekerlund kommer inga andra förskoleavdelningar lägga ner i höst. Men på avdelningar i framförallt Smyge och Skegrie finns det platser över.

Kan man spara in pengar genom att dra in på personalkostnader genom detta?

– Nej, det tror jag inte. Det handlar inte om så stora förändringar att vi kan göra det, säger Barbro Ekerlund.

Däremot söker man lite färre förskollärare till hösten än man brukar. Just nu ligger fyra tjänster ute på arbetsförmedlingens hemsida. Och det är fortfarande svårt att hitta behöriga till alla tjänster.

På Söderängens förskola har man ibland blivit tvungen att ta hjälp av lokalvårdare på morgonen och sen eftermiddag.

– Det har handlat om att det behövs personal någon extra timme och då har det inte gått att hitta en vikarie. Jag kan tycka att det är bättre att ta in någon som känner barnen än en total främling, säger Maggie Åkerblom.

Enligt Barbro Ekerlund kan detta förekomma på flera förskolor i kommunen.

– Jag tror det handlar om krissituationer. När någon plötsligt blir sjuk eller så, säger hon.

Inne i stan minskar inte barnantalet, men ökar inte heller.

– Alla som har sökt plats till augusti och september har fått plats. Och nästan alla på sitt förstahandsval, säger Barbro Ekerlund, utbildningssamordnare på bildningsförvaltningen i Trelleborg.

Någon avdelning inne i stan kommer dock inte att lägga ner.

– Vi har ett mål att bli av med paviljongerna. Men vi behöver alla i höst, säger hon.