Trelleborg

Trycket i förskolan har minskat under året

Trelleborg Artikeln publicerades

Fler förskollärare och något färre barn. Det stora trycket i kommunens förskolor har minskat.

I vintras var larmrapporterna från förskolan många. Föräldrar, lärare och fackförbund upprördes över de stora barngrupperna. Reaktionerna gjorde att bildningsnämnden beslutade att skjuta till pengar för att öka lärartätheten. Riktlinjen var att inga förskolor skulle ha fler än sex barn per årsarbetare.

– Ett tag var det nästan hälften av förskolorna som hade fler än sex barn per årsarbetare, säger Barbro Melander, bildningschef i kommunen.

Den senaste statistiken från bildningsförvaltningen visar att antalet förskolor där gränsen överskrids har sjunkit till en tredjedel.

– De signaler vi får är också att det känns lugnare och tryggare i förskolan nu. Därför stirrar vi oss inte heller blinda på att vissa förskolor fortfarande är över gränsen, säger Lars Mikkelä (M), bildningsnämndens ordförande.

De kommunala förskolorna har i genomsnitt 5,82 barn per årsarbetare. Siffran för de fristående är 5,20.