Trelleborg

Trelleborg upplevs som otryggt

Trelleborg Artikeln publicerades

Trelleborgarna är nöjda med utbudet av bussar och antalet affärer att handla i. Men staden har för lite bostäder och många upplever den som otrygg.

520 trelleborgare i åldrarna 18 till 84 år har svarat på en enkät som Statistiska centralbyrån skickat ut. Resultatet visar att Trelleborgarna är lika nöjda med sin boendekommun som andra svenskar är med sina, och lika nöjda som när undersökningen gjordes förra gången, 2010.

– På sätt och vis är det bra att resultatet ligger stilla eftersom man då har ett säkrare mått på vad folk tycker. Men jag är lite tävlingsmänniska, så det är klart att man vill förbättra sig varje år, säger kommunalrådet Ulf Bingsgård (M).

Undersökningen visar att Trelleborg får lika högt NRI (nöjd region-index) som genomsnittet, det vill säga 61 på en 100-gradig skala. Siffran för i vilken utsträckning man vill rekommendera andra att flytta till sin hemkommun ligger dock lite högre än i andra kommuner.

Det som trelleborgarna är mest nöjda med är det kommersiella utbudet och kommunikationerna, medan arbetsmöjligheterna och bostadsutbudet är för dåligt. Dessutom är känslan av trygghet låg, 54 på en 100-gradig skala. Siffran har visserligen gått upp sen förra undersökningen, men är ändå betydligt lägre jämfört med andra kommuner.

– Det är överraskande. Vi får inte alls de signalerna i våra kontakter med polisen. Vi får verkligen titta noggrant på vad den låga siffran beror på, säger Ulf Bingsgård.

Kommunens verksamheter får ett relativt högt betyg jämfört med andra kommuner. Områden som får lägre betyg än genomsnittet är bland annat miljöarbete, kultur och äldreomsorg. Bättre klarar sig räddningstjänsten, sophämtningen samt vatten och avlopp.

Ulf Bingsgård är i stort sett nöjd med resultatet, men missnöjd med svarsfrekvensen i undersökningen, 52 procent.

– Det är tråkigt att inte fler tar chansen att tycka till när de får möjlighet, säger han.