Trelleborg

Trelleborg på topp 40 i kraftverksligan

Trelleborg Artikeln publicerades

I Trelleborgs kommun finns 29 vindkraftverk. Det är 38:e mest bland Sveriges 290 kommuner. Det visar en undersökning från Svensk vindenergi.

Vid utgången av juni i år hade de 29 vindkraftverken i Trelleborgs kommun en total effekt på 28 314 kilowatt. Det är en ökning med två verk och 2043 kilowatt sedan årsskiftet. Åtta år tidigare, 2003 var motsvarande siffror 10 105 kilowatt från 16 vindkraftverk.

Görel Björkengren är bygglovsarkitekt på stadsbyggnadskontoret. Hon säger att de vanligaste bygglovsansökningarna för vindkraftverk gäller så kallade gårdskraftverk. En typ av kraftverk som får vara max 50 meter höga och måste byggas i anslutning till en gård.

– Jag har jobbat här sen förra året. Under den tiden har det kommit in fem till tio sådana ansökningar. Alla utom en har beviljats av politikerna, säger Görel Björkengren.

Däremot är det ovanligare med ansökningar om att bygga större vindkraftverk. De möter heller inte samma politiska eller folkliga välvilja.

– En ansökan i Södra Åby väckte starka reaktionerna hos grannarna. Den drogs sedan tillbaka. Nu behandlas en annan ansökan som är ett ganska långdraget ärende, säger Görel Björkengren.

Mattias Hennius är informationschef på Eon Vind, ett bolag inom den koncern som äger det elnät som finns i östra och norra delarna av kommunen. Han säger att Eon i nuläget inte har några planer för att satsa på ny vindkraft på Söderslätt.

- Söderslätt lämpar sig väl för vindkraft och är ur den aspekten alltid intressant, men just nu har vi inga sådana projekt på gång, nej, säger Mattias Hennius.

För att gynna el som kommer från förnybara energikällor finns lagen om elcertifikat. De som producerar el från exempelvis vindkraft får ett elcertifikat för varje producerad megawattimme. Det är obligatoriskt för elleverantörer att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elanvändning, den så kallade kvotplikten. I och med försäljningen av elcertifikat får elproducenterna en extra inkomst.

- Priserna på certifikaten har visserligen gått ner. Men Eon investerade en miljard kronor på vindkraft förra året och vi räknar med att investera minst lika mycket i år. Vi vill jobba långsiktigt med vindkraft och då är det inte statliga stöd som avgör, säger Mattias Hennius.