Trelleborg

Tio flyktingar kommer att tas emot årligen

Trelleborg Artikeln publicerades

Kommunstyrelsen i Trelleborg har beslutat föreslå fullmäktige att kommunen ska ta emot tio flyktingar om året. Avtalet ersätter dagens överenskommelse med staten som är ett sifferlöst avtal.

Av de tio beräknas fem bosätta sig på egen hand i kommunen, och fem anvisas plats genom Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. För det får kommunen en ersättning på tio prisbasbelopp, vilket motsvarar 440 000 kronor, oavsett hur många som kommer. Dessutom går det ut en ersättning med 82 200 kronor för varje flykting under 65 år, och 51 400 kronor för alla över 65.

– Om vi inte har något avtal och folk väljer att flytta hit ändå så får vi inte någon ersättning alls, säger Jonas Rosenkvist, kommundirektör i Trelleborg.

Men kommunstyrelsen var inte enig. Sverigedemokraterna röstade emot och ansåg att man inte ska teckna något avtal om flyktingmottagning alls.

Debatten lär fortsätta i kommunfullmäktige, dit ärendet kommer upp vid nästa sammanträde. Egentligen var tanken att arbetsmarknadsnämnden skulle besluta om avtalet, men efter att Sverigedemokraterna överklagat bestämde förvaltningsrätten att ärendet måste tas i fullmäktige eftersom det anses vara av principiell beskaffenhet.

– Vi hade kunnat överklaga det beslutet, men vi väljer att ta det i fullmäktige nu för att inte försena det ytterligare, säger Jonas Rosenkvist.

Trelleborgs Allehanda har sökt Per Klarberg (SD) utan framgång.