Trelleborg

Tillbaka till framtiden

Trelleborg Artikeln publicerades

På torsdagskvällen hade trelleborgarna chans att tycka till om detaljplanen för centralstationen. Den något äldre publiken kände igen sig i hur det var förr. Och nog var det bättre förr.

Ett femtontal tog sig till Rådhuset på torsdagskvällen för samrådsmötet. Publiken var något senior, som någon uttryckte det. Men samtidigt lyfte planarkitekt Charlotte Hägg Reader fram att elever från fyra skolor fått vara med och tycka till.

– Centralstationen ska vara Trelleborgs nya entré. Det ska inte vara som nu på Övre, man hör en tupp och undrar åt vilket håll centrum ligger, sade hon.

Eric Sandell har bott i Trelleborg i hela sitt liv och pendlade själv på femtiotalet.

– Då cyklade jag till stationen, det är precis som de vill att man ska göra nu, sade han.

I stort tycker han att det är bra att Centralstationen återupplivas, men Eric Sandell ser samtidigt en fara i att det ska vara öppet dygnet runt. Han ser Knutpunkten i Helsingborg som skräckexempel, med bråk och stök. Samtidigt lyftes trygghetsaspekten fram i att det just är öppet dygnet runt, året runt.

– Det blir liv i byggnaden, istället för att bara vara en värmestuga, sade Helny Feustel.

En del frågor handlade om området omkring stationsbyggnaden. Var ska alla pendlare parkera? Var ska all trafik som nu passerar stationen ta vägen? Vad händer med befintlig verksamhet i stationshuset? Charlotte Hägg Reader lugnade med att det finns planer även för angränsande områden, men just nu handlar det om detaljplanen för centralstationen.

– Hamnen kommer att förändras och öppna för nya möjligheter, sade hon.

En annan synpunkt var oro över att det blir sämre för pendlare om 146:an försvinner och de som bor norrut måste ta sig ner till centralstationen. Men Patrik Holmberg, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, menar att det inte handlar om att ta bort busstrafiken utan snarare komplettera med tågtrafik.

Detaljplanen ställs nu ut på Trelleborgs museum och fram till den 1 oktober har allmänheten möjlighet att komma med synpunkter.