Trelleborg

Socialnämnd får bakläxa i rätten

En 83-årig trelleborgare med amputerat ben och som lider av depression beviljades inte särskilt boende. Fel menar förvaltningsrätten och ger socialnämnden bakläxa.

Trelleborg
VINGâKER 20070611En kvinna i rullstoll pà â°ldreboende i VingÃker.Foto: Pontus Lundahl / SCANPIX / kod 10050
Foto:
VINGâKER 20070611En kvinna i rullstoll pà â°ldreboende i VingÃker.Foto: Pontus Lundahl / SCANPIX / kod 10050

I sin dom från 3 september skriver förvaltningsrätten: ”personen kan inte anses vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå i den egna bostaden. Överklagandet ska därför bifallas”.

Med de orden underkänner rätten socialnämndens beslut och går på 83 åringens linje. Rätten menar visserligen att kvinnan kan få tillräckligt med fysisk hjälp av hemtjänsten. Men att henne psykiska handikapp gör att hon ska få plats på ett enskilt boende.

Det var i maj i år som kvinnan genomgick en benamputation. Därefter vistades hon på ett korttidsboende och beviljades sedan hemtjänst. Däremot fick hon inte plats på ett enskilt boende, något som hon hade önskat. I hemmet föll kvinnan sedan fler gånget när hon skulle flytta sig från rullstolen till en vanlig stol. Hon valde då att överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten.

Socialnämnden menar att kvinnan inte behöver plats på enskilt boende. I sin bedömning skriver de att kvinnans situation kommer att förbättras när hon får protes och mer sjukgymnastik.