Trelleborg

Snart start för biogas i stor skala

Trelleborg Artikeln publicerades

Snart kan projektet med en riktig anläggning för att göra biogas av alger starta i Smygehamn. Samhällsbyggnadsnämndens politiker är övertygade om att man får bidrag till projektet från Nordiska investeringsbanken.

– Hela projektet går på nästan sex miljoner kronor, säger Patrik Holmberg (C), ordförande i nämnden, och vi har sökt bidrag med ungefär hälften.

Redan idag är en liten försöksanläggning för biogasproduktion igång i Smygehamn.

– Men det här rör sig om en betydligt större anläggning, säger Patrik Holmberg. Meningen är att den ska göra avloppsreningsverket i Smygehamn självförsörjande på energi.

Sammanlagt kan det handla om energi för över två miljoner kronor per år som biogasanläggningen ska producera. Förutom miljöeffekten att man blir av med algerna som tas upp ur havet.

– Att vi kan få till en anläggning så passa billigt beror på att vi redan har två biogaskamrar som står oanvända på reningsverket, säger Patrik Holmberg.

Sammanlagt får anläggningen ett värde av cirka 11,5 miljoner kronor.

Något beslut om bidraget från Nordiska investeringsbanken har nämnden ännu inte fått.

– Men vi väntar oss att få ett positivt besked inom en snar framtid, kanske redan nu under oktober, säger Patrik Holmberg.