Trelleborg

Skyttar oroliga efter domstolsbeslut

Trelleborg Artikeln publicerades

Mark-och miljödomstolens beslut om ljudnivåerna på Maglarps skyttecentrum kan innebära att Trelleborgs frivilliga skytteförening måste lägga ned skjutandet med mausergevär.

Domstolen kräver att skjutbanorna i Maglarp inte ska ge mer än 65 decibel vid bostäderna i närheten. Vid tävlingar ett antal gånger om året får ljudnivån ligga på högst 70 decibel.

– Ljudnivån för oss ligger på runt 78 decibel, säger Stig Svensson, medlem i Trelleborgs frivilliga skytteförening, men även ordförande i Skyttealliansen som samlar alla klubbarna på Maglarps skyttecentrum. Om vi kan få dispens för tävlingar även framöver verkar ytterst osäkert. Det här kan innebära att hela verksamheten med mauserskytte måste läggas ned.

Det enda sättet att kunna fortsätta är troligen att bullerdämpningen vid banan ökas.

– Vi får se om kommunen vill göra det, säger Stig Svensson, som ska ta upp diskussioner med de kommunala instanserna.

Om Skyttealliansen ska överklaga till mark- och miljööverdomstolen är ännu osäkert.

– Beslutet är så nytt och vi måste diskutera det här innan vi bestämmer oss, säger Stig Svensson.

Mark- och miljödomstolens beslut innebär till viss del en återgång till det ursprungliga beslutet i samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg. Efter att skytteklubbarna överklagat ändrade länsstyrelsen beslutet och medgav 70 decibel som allmän gräns. Det beslutet överklagades i sin tur av några grannar som nu alltså fått gehör för en del av sina åsikter hos mark- och miljödomstolen.

Bland övriga klubbar är det framför allt Svartkrutsklubben som drabbas av mark- och miljööverdomstolens beslut. Enligt domstolen får klubben bara ordna tävlingar sex gånger om året med en högsta ljudnivå hos grannarna på 70 decibel.

– Men det allvarliga är att de inte får skjuta på helgerna, säger Stig Svensson. De flesta tävlingarna ordnas på helgdagar.

Per Larsson, ordförande i Trelleborgs jaktskytteklubb, är inte så orolig för framtiden.

– För vår del spelar det inte så stor roll. Vi har kommit ned så pass att vi klarar även 65 decibel, säger han. Det som oroar är dock att vi troligen måste ordna med en ny ljudmätning ganska snabbt.

Kraven på en ljudnivå vid bostäder på högst 65 decibel gäller tiderna 07–22 på veckodagar och 09–19 på helger medan det klockan 19–22 på helger råder en gräns på 60 decibel. Övriga tider får man inte skjuta med eldvapen.