Trelleborg

Skolor slås ihop efter årsskiftet

Trelleborg Artikeln publicerades

Bäckaskolan och Fågelbäcksskolan kommer efter årsskiftet att slås ihop till en F-9-enhet. De hopslagna skolorna kommer att ha en gemensam rektor, Peter Hansson.

Fågelbäcksskolan, som det gångna läsåret hade 195 elever i årskurserna 6 till 9 och 21 elever i träningsskola, anses för liten för att utgöra en egen enhet. Sårbarheten är stor, menar bildningsförvaltningens chef Barbro Melander.

– Skolan är så liten att det är svårt att få kvalitet i de kompetenser man behöver. Med en större enhet skapar man också möjligheter att använda resurserna på ett klokt sätt vad gäller till exempel olika stödresurser, säger hon.

Hopslagningen ska dock inte ses som ett led i en sträva efter stordrift, menar Barbro Melander.

– Nej, vi strävar efter att ha så hög kompetens som möjligt, och det är svårt på en liten enhet.

Peter Hansson ser bara fördelar med att slå ihop skolornas organisation. Det ökar möjligheterna att jobba långsiktigt eftersom samma personal tar ansvar för eleven under hela dennes skolgång, anser han.

– Ibland när elever byter skola så riskerar man att tappa fart i kunskapsutvecklingen.

Elever och föräldrar brukar föredra mindre enheter eftersom de ofta upplevs som trygga och intima. Men Peter Hansson tror att den känslan kommer att finnas kvar även i framtiden.

– Det är ju fortfarande två skolor. Jag tror inte att den känslan kommer att försvinna.

Peter Hansson är redan idag rektor vid Bäckaskolan och även vid Liljeborgsskolan 4-6. Den senare tjänsten kommer han att lämna när den nya organisationen för Bäckaskolan/Fågelbäcksskolan är sjösatt. Man kommer sannolikt också att anställa en biträdande rektor på den nya F-9-enheten.

Elisabeth Ottosson vikarierar på Fågelbäck fram till december. När Peter Hansson har tillträtt går Elisabeth Ottosson tillbaka till Vannhögskolan.

På Ljunggrenska skolan vikarierar Annette Persson fram till årsskiftet. Under hösten kommer en ny rektor för Liljeborgsskolan 4-6 och Ljunggrenska skolan att tillsättas.