Trelleborg

SD vill spara på skola och studieförbund

Trelleborg Artikeln publicerades

Sverigedemokraterna i Trelleborg vill spara på modersmålsundervisning, skoladministration, ensamkommande flyktingbarn och bidrag till Studieförbundet vuxenskolan. Pengarna vill SD istället använda till demensvård, kultur, Smygehamns hamn och matteundervisning.

I sin skuggbudget föreslår SD att kommunen ska sätta av ytterligare 1,1 miljoner kronor för mer matteundervisning. SD vill ge kulturen 293 000 kronor för ökade öppettider på museet, 150 000 kronor till nya böcker och tidskrifter på biblioteket samt 100 000 kronor för konst- och kulturgalleri på internet.

Tekniska nämnden vill SD ge ytterligare två miljoner kronor, en miljon vardera till akutåtgärder mot översvämningar och en miljon för bulleråtgärder.

SD vill också ge socialnämnden 5,4 miljoner kronor för att öka bemanningen på äldre- och demensboenden.

Två miljoner kronor ska sättas av för att lösa problemen med hamnen i Smygehamn, enligt SD. Ytterligare 960 000 kronor vill SD ska gå till en pott för evenemang.

Satsningarna ska bekostas genom att kommunen drastiskt minskar modersmålsundervisningen, där SD vill spara in sammanlagt 6,5 miljoner kronor. Ytterligare tre miljoner kronor går att spara på administrationen inom skolan, enligt SD.

SD vill stänga ett boende för ensamkommande flyktingbarn och på det spara en miljon kronor. Dessutom vill SD spara 543 000 kronor genom att dra in bidrag till Studieförbundet Vuxenskolan.