Trelleborg

SD-motion om mellanmjölk i skolorna röstades ner i KS

Trelleborg Artikeln publicerades

Striden om mellanmjölk i skolorna verkar förlorad ännu en gång. Kommunstyrelsen säger nej till SD:s motion att återinföra mellanmjölken.

I våras rasade debatten om mellanmjölken som värst. Efter att mellanmjölken försvunnit från skolbespisningarna var det många som reagerade och krävde tillbaka mjölksorten. I Klagstorp, till exempel, gjorde föräldrar och elever gemensam sak och agerade för mellanmjölkens återtåg.

Deras kamp var dock förgäves, dietisten Charlotte Thelander förklarade i TA att beslutet att ersätta mellanmjölk med lättmjölk tagits eftersom man ville reducera mängden mättat fett i skollunchen. Annars måste man ta bort något annat, till exempel ost, korv eller leverpastej, menade hon.

I januari lämnade Serigedemokraterna in en motion där de krävde att mellanmjölken återinförs med omedelbar verkan. Risken är annars, menade SD, att barn som inte gillar lättmjölk istället dricker läsk. "Mjölk har alltid varit ett livsmedel med högt näringsvärde och speciellt bra anpassat för unga individer. Med få undantag kan mjölk motsvara hela närings- och ämnesbehovet hos växande individer", skrev SD i motionen.

Men på kommunstyrelsen möte i förra veckan blev det kalla handen. Flera politiker från femklövern menade att elever som saknar mellanmjölk i skolan kan dricka det hemma. I den efterföljande voteringen röstade Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna för att avslå motionen medan Miljöpartiet lade ner sin röst. Sverigedemokraterna yrkade på att bifalla motionen och reserverade sig mot beslutet att avslå den.

Slutligt beslut i frågan fattas av kommunfullmäktige.