Trelleborg

Särskoleelev anses felplacerad

Trelleborg Artikeln publicerades

Efter avslutad skolgång på särskola visade nya psykologtester att eleven inte längre ansågs som lindrigt utvecklingsstörd. Föräldrarna har nu anmält kommunen.

En förälder anmälde i juli Trelleborgs kommun för att ha rekommenderat att hennes son ska gå i särskola. En psykologutredning gjordes i femte klass som visade att han kunde gå i vanlig skola men blev rekommenderad av skolledningen att gå i särskola eftersom han "skulle ändå bara halka efter sina klasskamrater ännu mer”, enligt anmälaren.

Ett intelligenstest i femte klass visade på 76 i IK-kvot (intelligenskvot). Gränsen för att gå i särskola ligger på 70 IK. Men ett nytt test som föräldern lät en psykolog göra i år visade att eleven hade 91 i IK-kvot, vilket inte tyder på någon form av utvecklingsstörning. Den psykolog som utförde det nya testet ansåg att det gamla som skolan lät göra inte var korrekt utfört.

Anmälan skickades in till Skolinspektionen som begärde svar från Trelleborgs kommun. Det har nu kommit in.

Trelleborgs kommun skriver att beslutet att eleven skulle gå i särskolan fattades när han gick i årskurs fem. Han genomgick innan dess flera psykologtester och både skolan och föräldrarna hade regelbunden kontakt med logopedmottagningen.

Eleven blev erbjuden en så kallad gästplats på särskolan, något som är en rutin inom kommunen. På det sättet ska föräldrarna förvissa sig om vad särskolan innebär innan man ger sitt medgivande till placering där.

Efter gästperioden fortsatte eleven att gå i särskolan. Ett år senare bedömde särskolan att han befann sig på samma nivå som årskurs tre när det gällde matematik och svenska men var uppmärksam i grupp och hade bra minne.

Ytterligare ett år senare gjordes ännu en psykologutredning och eleven fick diagnosen lindrig utvecklingsstörning. Eleven fortsatte upp till gymnasiesärskolan.

Efter det senaste testet, då eleven inte längre bedöms som lindrigt utvecklingsstörd, har Trelleborgs kommun planerat för en fortsatt skolgång på gymnasieskolan. Eleven går nu på introduktionsprogrammet på Söderslättsgymnasiet.