Trelleborg

Så tycker Socialdemokraterna

Trelleborg Artikeln publicerades

Torbjörn Karlsson har svarat.

Torbjörn Karlsson.
Foto: Sebastian Mårtensson
Torbjörn Karlsson.

1. Östlig eller västlig infart till hamnen?

Östlig eftersom det frigör stora ytor i gamla hamnen, det vill säga det vi kallar Sjöstaden. Sjöstaden behövs som område för att skapa attraktiva bostäder.

2. Är Trelleborg otryggt i dag?

Trelleborg är säkert att vistas i. Dock upplever en del Trelleborg som otryggt och den känslan måste vi förstås ta på allvar. Vi har i år anställt så kallade Trygghetsvärdar vilka gör mycket för att förstärka känslan av trygghet. Långsiktigt är arbetet med att skapa bra uppväxtvillkor för barn och unga det absolut viktigaste så att ingen ska hemfalla åt busstreck och olagligheter.

3. Ska pensionärer få åka kollektivtrafik inom Trelleborgs kommun gratis?

Vi socialdemokrater tycker att rabatt ska finnas för pensionärer vid färd inom kommunen.

4. Hur stimulerar man centrumhandeln på bästa sätt?

Fler som bor i centrala staden. Många insatser från kommunen för att dels stötta evenemang som andra tagit initiativ till, dels egna evenemang, alltför att många ska vilja röra sig centrum.

5. Hur ska Trelleborg jobba för att dämpa klimatförändringarna?

Ytterligare få ner fossilberoendet för kommunens fordon och fastigheter. Underlätta för personer som vill förflytta sig med fossilfria fordon, oavsett om det är med cykel, tåg eller el/gas/vätgasbilar.

6. Ska skatten höjas, sänkas eller vara oförändrad?

Vi strävar efter att skatten ska vara oförändrad, dock vill det till att staten fortsätter skjuta till pengar till kommunerna, vilket den rödgröna regeringen varit bra på.

7. Hur ska lärarbristen motverkas?

Lokalt så ser vi till att ha bra villkor för lärare, till exempel gällande lönenivå, antal elever per lärare, bra skolbyggnader och så vidare.