Trelleborg

Så tycker Miljöpartiet

Trelleborg Artikeln publicerades

Emil Samnegård har svarat.

Emil Samnegård Miljöpartiet.
Foto: Mårten Svemark
Emil Samnegård Miljöpartiet.

1. Östlig eller västlig infart till hamnen?

Västlig. Infartsfrågan till hamnen är nog den sämst skötta frågan i kommunens historia. En östlig infart kommer stå kommunen orimligt dyrt. Miljön försämras, åkermark förstörs och bostadsområden påverkas. Dessutom tror vi att mäktiga Länsstyrelsen kommer stoppa bygget, vilket de redan flaggat för. Den västliga infarten kan göras mycket bättre. Det finns det resurser i Trafikverkets stora kassakista för att förbättra befintlig väg.

2. Är Trelleborg otryggt i dag?

2 Trelleborg upplevs av flera som mer otryggt och det kan vi ändra på. Belysning är viktigt på offentliga platser. Men i grunden är det fritidsaktiviteter och skolan som är den viktigaste lösningen. Att ungdomar blir sedda i skolan och att alla kan känna att de har en meningsfull fritid är A-O för att minska buset på gatan.

3. Ska pensionärer få åka kollektivtrafik inom Trelleborgs kommun gratis?

Vi är absolut positiva till förslaget om gratis kollektivtrafik för pensionärer. Samtidigt vill vi inte lova satsningar vi inte är säkra på att vi kan genomföra.

4. Hur stimulerar man centrumhandeln på bästa sätt?

Genom att öka kundunderlaget. Vi vill förtäta i kommunen och bygga en tät grön stad. Bygg parkeringshus, då slipper vi alla bilar som kör runt och letar parkering i centrum. Skippa ringväg som leder bort kunderna. Vi ska satsa på gång- och cykelvägar. Vi vill också bli en fimpfri kommun med nolltolerans mot graffiti, förutom på bestämda väggar. Det kommer ge ett attraktivare centrum.

5. Hur ska Trelleborg jobba för att dämpa klimatförändringarna?

Vi vill införa ett klimatpolitiskt ramverk som styr på samma sätt som de ekonomiska ramarna. Vi vill bygga energieffektivt och klimatsmart vilket får ner driftskostnaderna. Vi vill servera klimatsmart och ekologisk mat i all kommunal verksamhet, så även den biologiska mångfalden värnas. Vi vill göra det lättare och attraktivare att ta tåget med expresståg till Malmö och en andra pågatågsstation i öster med pendlarparkering. Vi vill bygga fler och tryggare gång- och cykelvägar i kommunen.

6. Ska skatten höjas, sänkas eller vara oförändrad?

För att finansiera våra satsningar på framförallt skola är vi beredd att närma oss Malmös och Lunds skattenivå. Samtidigt säger kommunekonomerna att Kuststad- och ringvägsprojektet kan leda till en stor skattehöjning. Det ekonomiska hålet som skapas kräver en höjd skatt på 1,1-1,6 kronor eller orimligt hårda besparingar. Det säger vi starkt nej till.

7. Hur ska lärarbristen motverkas?

Vi satsar 80 miljoner extra på skolan de kommande fyra åren. Trelleborg ligger på plats 228 av 290 vad gäller resurser till skolan enligt Lärarförbundets ranking. I samma ranking ligger kommunen på plats 262 av 290 gällande friska lärare. Här krävs krafttag och resurser. En trygg och inspirerande skola, som ser varje barn, ger trygga och kloka vuxna.