Trelleborg

Ringväg möjlig till pågatågsstart

Trelleborg Artikeln publicerades

Även om en inre ringväg österut från 108 skulle behövas redan när pågatågen ska börja gå vid nyår 2015/2016 kan det dröja ytterligare.

– Jag ser det som att den kommer att byggas under detta decennium i alla fall, säger kommunalrådet Ulf Bingsgård (M), som inte vågar precisera tidpunkten mer exakt.

Men rent tekniskt skulle vägen nästan kunna vara klar till dess pågatågen börjar rulla.

Meningen är att politikerna ska få ett komplett underlag att ta ställning till under början på nästa år.

– Efter beslutet skulle man då kunna börja detaljplanera och det tar väl två år, säger Ulf Bingsgård.

Själva bygget av vägen skulle inte behöva dra ut så mycket på tiden efter att detaljplaneringen är klar. Västra ringvägens förlängning till 108 och Hedvägens till Maglarpsrondellen i västra delen av Trelleborg har gått raskt undan och vägarna är klara ett halvår före det planerade slutdatumet.

– Som jag ser det är den inre ringvägen en rent kommunal fråga. Det blir vi som får bygga den, säger Ulf Bingsgård. Men det är också bra att i diskussionerna med Trafikverket om en yttre ringväg kunna visa att planeringen i de här frågorna från kommunal sida pågår för fullt.