Trelleborg

Restauranger klarar inte krav på hygien

Trelleborg Artikeln publicerades

Sju av tio restauranger och skolor som kontrollerats av kommunens livsmedelsinspektörer lever inte upp till lagstiftningens krav på hygien och rengörning. Det visar en ny rapport.

Under första halvåret 2012 gjorde kommunens inspektörer nedslag på 93 livsmedelsanläggningar, bland annat restauranger, pizzerior och förskolor. Av dem hade 68, alltså 73 procent, avvikelser på en eller flera punkter. Vid sex av inspektionerna, motsvarande 6 procent, var avvikelserna så allvarliga att anläggningarnas ägare fick föreläggande om vite eller begränsningar i hanteringen av livsmedel.

– Det är en alldeles för hög siffra som borde vara mycket, mycket lägre. Det ger ingen bra indikation på verksamhetens hantering och rutiner. Ytterst är det livsmedelsföretagarna som är ansvariga. Så kunskaperna och rutinerna måste bli bättre, säger Carl-Erik Kockum, livsmedelsinspektör på Trelleborgs kommun

De vanligaste bristerna som inspektörerna upptäckte gällde dålig rengörning och otydliga rutiner för återuppvärmning och nedkylning. På de två områdena fanns avvikelser bland 30 respektive 32 procent av de inspekterade anläggningarna.

– Jag tror det beror på verksamheternas kunskaper och övervakning. Det är de stora bitarna i detta. Man måste ha rutiner för att nå upp till lagstiftningens minimikrav och då behöver man också kunskap för att implementera rutinerna. Det är där det brister, säger Carl-Erik Kockum.

Jämfört med 2010/2011 har dock situationen förbättrats. Då kontrollerades 42 anläggningar och av dem hade 80 procent anmärkningar.

– Vi har ändrat lite grann av våra verktyg så det påverkar statstiken. Men det jag ser är att det går på rätt håll men väldigt långsamt, säger Carl-Erik Kockum.

I Malmö får restauranger och storkök en dekal efter livsmedelsinspektörernas besök. Dekalen, som ska sättas upp så att gästerna kan se den, föreställer en glad er gubbe, förutsatt att restaurangen blev godkänd på inspektionen.

– Vi har inget premieringssystem i Trelleborg. Det har varit mycket diskussioner om detta och olika kommuner har tyvärr olika premieringssystem. Vi har inte haft den diskussionen uppe här men det är möjligt att det kommer i framtiden, säger Carl-Erik Kockum.

Rapporterna som livsmedelsinspektörerna sammanställer finns på kommunens hemsida. http://www.trelleborg.se/miljo-halsa/miljorapporter/#Livsmedel