Trelleborg

Rättspsykiatrisk vård avskaffas

Trelleborg Artikeln publicerades

Psykiskt störda personer som begår brott ska inte längre dömas till rättspsykiatrisk vård. I framtiden kommer fängelse att bli den enda påföljden. Det föreslår en statlig utredning till socialminister Göran Hägglund (KD).

För det planerade rättspsykiatriska centrumet i Trelleborg kommer dock förslaget inte att ha någon större betydelse.

– Det kommer alltid att finnas ett behov av sluten vård, så anläggningen i Trelleborg ligger inte fel i tiden, säger Catharina Blixen-Finecke (M), ordförande i Region Skånes vårdproduktionsberedning.

Förslaget innebär att rättspsykiatrisk vård avskaffas som påföljd när en person befinns skyldig till ett brott. En brottsling som har en psykisk störning kan dock fortfarande bli föremål för vård istället för fängelse och det är dessa personer som kan hamna på det rättspsykiatriska centrumet i Trelleborg.

– De som vårdas i Trelleborg kommer att vara personer som är dömda till fängelsestraff, och har en problematik som kräver en psykiatrisk vårdinsats, säger Lennart Meyer, verksamhetschef för rättspsykiatrin i Skåne.

I framtiden ska en person inte kunna dömas för något brott ifall den vid tillfället var otillräknelig, det vill säga sinnesförvirrad. Istället för rättspsykiatrisk vård blir psykiatrisk tvångsvård då aktuellt för förövaren.

Det rättspsykiatriska centrumet i Trelleborg beräknas stå klart 2016. Där ska finnas plats för 50 patienter och 120 vårdare och forskare.