Trelleborg

Oro i FC Trelleborg när plan försvinner

Trelleborg Artikeln publicerades

Trelleborgs största fotbollsförening för barn och unga riskerar att tappa medlemmar när gräsplanen på Vannhög fylls av baracker och paviljonger till förmån för skolans utbyggnad. "Vi är förtvivlade", säger FC Trelleborgs kassör.

FC Trelleborg bedriver i huvudsak sin verksamhet på två fotbollsplaner - Vannhög och Ymorvallen. Föreningen har 375 medlemmar varav merparten är barn. Sedan tidigare är det bestämt att naturgräsplanen på Vannhög ska ersättas av en konstgräsplan.

Men efter att ombyggnationen av Vannhögskolan vuxit i omfattning har konstgräsplanen skjutits upp till 2017.

I FC Trelleborg är man rädd att tappa medlemmar om barnen måste skjutsas till andra planer i staden.

– Vi är ledsna, och inte så lite heller. Vi är mycket bekymrade, säger klubbens kassör Arne Delbeck och förklarar att man känner sig som en splittrad förening redan i dag eftersom man tränar på olika ställen.

– Den riktiga föreningskänslan lider av detta, säger han.

Det var servicenämnden som i våras bad kommunfullmäktige om uppskov med att byta ut naturgräsplanen till förmån för skolans utbyggnad. Och det enda ekonomiskt hållbara alternativet är att sätta paviljongerna och bodarna på gräsplanen, menar servicenämndens ordförande, Gunnar Grafström (M).

– På andra sidan om cykelbanan finns det en allmänning där man skulle kunna ställa bodar, men det skulle bli väldigt mycket dyrare, säger Gunnar Grafström.

Enligt honom är det inte rimligt att anlägga den nya konstgräsplanen redan i år som det var beslutat från början.

– Det skulle vara minst sagt dumt att lägga en konstgräsplan för ungefär åtta miljoner och sedan ställa bodar på den, säger han.

På kommunstyrelsens senaste sammanträde föreslogs i stället att pengarna som öronmärkts till konstgräsplanen vid Vannhög flyttas till Anderslöv. Detta för att finansiera en ny fotbollsplan söder om den befintliga konstgräsplanen, som kompensation för att det planerade utomhusbadet byggs på planen.

Förslaget ska utredas igen och det är oklart när man kan gå vidare.

Johnny Clausen som är ordförande i Anderslövs Boik vill inte ta ställning innan kommunen presenterat förslaget för föreningen.

Men spontant säger han att en ny plan söder om konstgräsplanen gör att det blir långt mellan planerna och klubbhuset.

– Vi önskar att det blir som det är i dag, säger Johnny Clausen som vill att man i stället placerar utomhusbadet söder om konstgräsplanen.