Trelleborg

Oro för staket som tar slut

Trelleborg Artikeln publicerades

När Hedvägen byggdes om blev Prästkragens förskola av med en del av sitt staket. En risk för olyckor, menar rektorn, som vill att säkerheten förbättras.

Innan Hedvägen byggdes om hade Prästkragens förskola både staket och häck ut mot den livligt trafikerade vägen. Efter ombyggnaden, då bland annat en hållplats kom till, återställdes staketet mot gården, men i höjd med ingången finns numera bara en liten mur mellan Prästkragens tomt och Hedvägen.

Enligt rektorn finns det risk att barn springer ut i vägen, särskilt i samband med hämtning och lämning.

– Tidigare har det varit både häck och staket. Det vill jag ha tillbaka och det har jag blivit lovad. Jag är inte fullt nöjd med hur det ser ut nu, säger Majvi Wijk, förskolechef för Lillevångs förskoleområde där Prästkragen tillhör.

Så länge barnen är på förskolan bedöms risken som liten att en olycka inträffar. Gården där barnen leker är inhägnad, och för att barnen ska kunna ta sig ut på Hedvägen krävs att de först öppnar tre dörrar inne på förskolan. Det är vid hämtning och lämning som olycksrisken är störst.

Majvi Wijk säger att hon fått besked att problemet ska åtgärdas, men det är oklart när och hur. Gertie Lindberg på serviceförvaltningen ska besöka förskolan för att se vad som kan göras.

– Om inte säkerheten är tillräcklig så får vi titta på det. Det är inte vi som är fastighetsägare, så vi får ha en dialog med den som Prästkragen hyr av, säger Gertie Lindberg.