Trelleborg

Ordförande positiv till fler hundrastgårdar

Trelleborg Artikeln publicerades

Trycket mot kommunen när det gäller att anlägga hundrastgårdar är stort. Ikväll ska tekniska nämnden besvara tre medborgarförslag om hundrastgårdar och parkchefen ska redovisa sin utredning om hundrastgårdar.

I Trelleborg finns det omkring 4 500 registrerade hundar.

För dem finns redan fyra inhägnade hundrastgård­ar: vid Flaningen, Solsidan, Malörten och Serresjö.

Det är klart flest bland de jämnstora kommuner som parkchefen Mark Huis­man jämfört med i sin utredning.

Men ordföranden i tekniska nämnden, Eric Samuelson (M), tycker att kommunen trots det bör satsa på att anlägga fler.

– Jag tycker att vi borde vara lite mer frikostiga med hundrastplatser än i andra kommuner. Trelleborg har väldigt lite allmänrättslig mark, säger han.

I utredningen har Mark Huisman tittat på vilka riktlinjer som gäller för hundrastgårdar i Malmö.

Där rekommenderas högst 1 600 meter mellan rastgårdarna med en minimistorlek på 1 000 kvadratmeter.

Bör ha belysning

I utredningen påpekas också att hundrastgården bör ha belysning och skyltning om till exempel upplockningstvång.

Dessutom bör en rastgård inte ligga alltför nära bebyggelse eftersom det kan vara störande.

– Utredningen ska ligga till grund för hur politikerna ska arbeta vidare med frågan, säger Mark Huisman.

Han beräknar att det kostar omkring 100 000 kronor att anlägga en ny hundrastgård.

– Men det beror lite på vad man väljer för underlag och hur komplicerat det är med belysning, säger han och påpekar att park­avdelningen under senare år haft ett konstat underskott.

– Det kan inte fortsätta så. Budgeten är väldigt ansträngd, säger han.

Behövs i norra delen

Ett av medborgarförslag­en rör en hundrastgård vid Järnvägsgatan/Kontinentgatan och ett annat en längs Strandgatan. Men utredningen visar att behovet snarare finns i stadens norra eller nordöstra kant.

Det tredje medborgarförslaget rör en hundrastgård i Anderslöv. Där finns det inte någon alls sedan tidigare.

Men det innebär inte att Anderslöv hamnar högst i prioriteringen.

– Någon prioriteringsordning är svår att säga. Det finns även ett stort behov i centralorten Trelleborg, säger Eric Samuelson