Trelleborg

Ordförande positiv till fler hundrastgårdar

Trelleborg
Foto:

Trycket mot kommunen när det gäller att anlägga hundrastgårdar är stort. Ikväll ska tekniska nämnden besvara tre medborgarförslag om hundrastgårdar och parkchefen ska redovisa sin utredning om hundrastgårdar.

I Trelleborg finns det omkring 4 500 registrerade hundar.

För dem finns redan fyra inhägnade hundrastgård­ar: vid Flaningen, Solsidan, Malörten och Serresjö.

Det är klart flest bland de jämnstora kommuner som parkchefen Mark Huis­man jämfört med i sin utredning.

Men ordföranden i tekniska nämnden, Eric Samuelson (M), tycker att kommunen trots det bör satsa på att anlägga fler.

– Jag tycker att vi borde vara lite mer frikostiga med hundrastplatser än i andra kommuner. Trelleborg har väldigt lite allmänrättslig mark, säger han.

I utredningen har Mark Huisman tittat på vilka riktlinjer som gäller för hundrastgårdar i Malmö.

Där rekommenderas högst 1 600 meter mellan rastgårdarna med en minimistorlek på 1 000 kvadratmeter.

Bör ha belysning

I utredningen påpekas också att hundrastgården bör ha belysning och skyltning om till exempel upplockningstvång.

Dessutom bör en rastgård inte ligga alltför nära bebyggelse eftersom det kan vara störande.

– Utredningen ska ligga till grund för hur politikerna ska arbeta vidare med frågan, säger Mark Huisman.

Han beräknar att det kostar omkring 100 000 kronor att anlägga en ny hundrastgård.

– Men det beror lite på vad man väljer för underlag och hur komplicerat det är med belysning, säger han och påpekar att park­avdelningen under senare år haft ett konstat underskott.

– Det kan inte fortsätta så. Budgeten är väldigt ansträngd, säger han.

Behövs i norra delen

Ett av medborgarförslag­en rör en hundrastgård vid Järnvägsgatan/Kontinentgatan och ett annat en längs Strandgatan. Men utredningen visar att behovet snarare finns i stadens norra eller nordöstra kant.

Det tredje medborgarförslaget rör en hundrastgård i Anderslöv. Där finns det inte någon alls sedan tidigare.

Men det innebär inte att Anderslöv hamnar högst i prioriteringen.

– Någon prioriteringsordning är svår att säga. Det finns även ett stort behov i centralorten Trelleborg, säger Eric Samuelson