Trelleborg

Nytt ekonomiskt rekordår väntar

Trelleborg Artikeln publicerades

När Trelleborgs kommun 2011 redovisade 71 miljoner kronor i överskott talades det om ett historiskt bra resultat. I år räknar kommunen med att toppa den noteringen.

Den senaste prognosen visar att kommunen når ett plusresultat på 79 miljoner kronor när året är slut, vilket är 41 miljoner bättre än budget. Men liksom 2011 handlar det mer om tillfälligheter än om god ekonomisk hushållning. Då var det reavinster från fastighetsförsäljningar som drev upp resultatet, den här gången handlar det om återbetalda försäkringspremier.

– Vi får tillbaka 35 miljoner kronor i sjukförsäkringspremier, det är pengar som vi inte hade räknat med, säger kommundirektören Jonas Rosenkvist.

I mitten av juni meddelade AFA försäkring att man betalar tillbaka 17,5 miljarder i inbetalda premier från 2007 och 2008 till kommuner och landsting. Anledningen var att det inträffat betydligt färre sjukersättningsfall än väntat.

Förutom de 35 miljonerna kan Trelleborgs kommun även räkna hem bland annat 11,4 miljoner kronor i en positiv skatteavräkning och ett bättre räntenetto på 4,1 miljoner kronor.

För nämnderna är inte situationen lika ljus. Nämnderna räknar med ett underskott mot budget på 11,8 miljoner kronor. Värst är det för socialnämnden och bildningsnämnden som räknar med åtta respektive sex miljoner kronor i negativ avvikelse.

– Nämnderna har fått i uppdrag att redovisa vad de kan göra för att nå ett nollresultat, men alla kommer inte att klara det på den korta tid som återstår av året, säger Jonas Rosenkvist.

Liksom 2011 har kommunen dålig fart i sin investeringstakt. Endast 185 av 337 budgeterade miljoner beräknas användas i år. Det beror till stor del på att vissa större byggprojekt blivit försenade. Det handlar bland annat om ombyggnaden av Rådhuset, etapp 2 på Pilevallskolan, flera skolkök, Klagstorps förskola, LSS-bostäder och omläggningen av väg 511.