Trelleborg

Ny orkidélokal vid väg 9 i Trelleborg

Trelleborg Artikeln publicerades

I fjor upptäcktes att det växte orkidéer i diket längs väg 9, strax öster om korsningen till Gislövs läge/Gislövs by.

Naturskyddsföreningen i Trelleborg har hittat inte mindre än 360 ängsnycklar på en sträcka av 300 meter.

Orsaken till att ängsnycklarna börjat trivas i diket är att marken är fuktig, mager och rik på kalk. Orkidéerna finns längs Nybo gård ekologiska odlingar, påpekar Naturskyddsföreningen, som tror att det är den ekologiska odlingen som gynnat orkidéerna i diket.

Naturskyddsföreningen menar att forskning på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala visar att flora och fauna gynnas av ekologiskt jordbruk.

Föreningen har nu rapporterat fynden av ängsnycklar till Vägverket, som tagit med den aktuella vägsträckan i sin skötselplan för artrika vägkanter. Slåttern i dikeskanten där orkidéerna växer kommer nu att göras sent på säsongen, i början av augusti.

Då har de hunnit fröa och näring gått till rotdelarna.