Trelleborg

Notan för saneringen: 15 miljoner

Trelleborg Artikeln publicerades

På gasverkstomten skulle det kunna byggas upp emot 120 lägenheter. Men då måste tomten saneras och det kostar. 15 miljoner kronor närmare bestämt.

TRELLEBORG. Gasverkstomtens framtid har diskuterats under en lång tid. Nu har tekniska förvaltningen undersökt vad det skulle kosta att göra tomten ren från gifterna som finns i marken – cirka 15 miljoner kronor.

Enligt projekteringschef Bengt Lander finns det tre alternativ för tomten.

– Vi kan låta den vara med de verksamheter som finns där idag. Då kostar en sanering ungefär 150 000 kronor. Vi kan sanera hela tomten för ungefär 15 miljoner eller så kan vi sanera bara den norra delen, vilket kostar ungefär 10-13 miljoner, säger han.

Den norra delen av tomten är mindre förorenad. Trots att den omfattar ungefär 40 procent av hela tomten blir kostnaden för att sanera bara där alltså nästan lika hög som om man skulle sanera hela tomten.

– Det är inte vi på tekniska som avgör vad som ska göras men vi bedömer att det är ett attraktivt läge för bostäder, säger Bengt Lander.

Om hela tomten bebyggs kan det bli 100-120 lägenheter på området. Om bara den norra delen används får cirka 40 lägenheter plats.

Länsstyrelsen har placerat tomten i högsta riskklassen.