Trelleborg

”När färre kan konsumera går det ut över företagen”, Catherine Persson, oppositionsråd (S).

Trelleborg Artikeln publicerades

Hur ser du på att konkurserna blivit fler i Trelleborg?

– Jag har bara läst om det i tidningen, så det känns lite tidigt att dra några definitiva slutsatser om detta är ett Trelleborgsproblem eller om utvecklingen är likadan i hela Skåne och hela landet. Men naturligtvis är det oroväckande.

Vilka åtgärder kan kommunen sätta in för att förbättra läget?

– Kommunpolitiker kan inte vända världsläget. Men i lågkonjunkturer är det viktigt att genomföra stimulanser. Som att utbilda arbetslösa så de lättare får nya jobb, och att från kommunalt håll se till att det finns bra planer som gör det lätt att bygga. Så håller man igång ekonomin. Vi har påtalat detta i flera år, utan att alliansen gjort något. Generellt tror jag också att man först nu ser effekterna av att regeringen skurit i trygghetssystemen och inte gasat på ekonomin. När färre kan konsumera går det ut över företagen.

Hur kommer socialdemokraterna att arbeta för att minska antalet konkurser?

– Det handlar inte om en enskild fråga, utan allt hänger ihop. Bra skola och bra äldrevård lockar hit människor och därmed företagare. Vi vill också ta ett betydligt större helhetsgrepp om näringslivsfrågorna. Idag är till exempel näringslivsfrågorna splittrade, eftersom de i praktiken hanteras av både kommunledningskontoret och Utvecklingsbolaget.

Hur ser du på framtiden med tanke på det som händer i Grekland, Spanien och Italien?

– En jättesvår fråga. Läget kommer naturligtvis att vända, frågan är ju bara när. Men just nu ser det mörkt ut.

Fotnot. TA har sökt oppositionsrådet Per Klarberg (SD) för kommentar utan att lyckas.