Trelleborg

Män är dubbelt så utsatta

Trelleborg Artikeln publicerades

Mer än en man i veckan anmäler en misshandel på allmän plats i Trelleborg. Socionomstudenten Denise Raspor, som är aktiv inom Brottsofferjouren, tror att en självförsvarskurs för killar skulle kunna hjälpa dem att ta sig ur hotfulla situationer: ”Självförsvarskurser är ett väldigt bra sätt för brottsoffer att känna trygghet igen.”

– Vi har pratat inom polis­en och med kvinnojouren att det kan behövas en kurs för tjejer om hur de skyddar sig. Kanske inte fysiskt utan mer vad man ska tänka på. Inte gå ensam hem och sådana saker, säger Karin Hammar, brottsoffersamordnare på polisen i Trelleborg.

Misshandel mot kvinnor ligger ganska konstant i omfattning från år till år. Polisen har tittat på perioden 1 januari till 11 oktober under åren 2012, 2011 och 2010. I snitt anmäls elva fall under denna period där barn och tonåringar utsatts. Det handlar ofta om bråk på skolgårdar där den som blir slagen känner den som slår. För vuxna kvinnor är motsvarande siffra 25. Det innebär att cirka en kvinna varannan vecka blir utsatt för misshandel. Statistiken avser allmän plats. Även för vuxna kvinnor är den som slår ofta bekant med den som blir slagen.

Oftare utsatta av okända

För männen ser det annorlunda ut. De blir oftare utsatta för våld av andra män som de inte känner. Och framförallt är de mer utsatta än kvinnor. Statistiken visar att bland barn, tonåringar och vuxna är killar och män dubbelt så drabbade av misshandel som kvinnor. Mer än en man i veckan anmäler en misshandel på allmän plats i kommunen.

Ändå är det vanligare att starta självförsvarskurser för kvinnor än för män.

– Ja, det kanske är lite konstigt egentligen. Vad beror det på? Flickor anses väl som mer hjälplösa, säger Karin Hammar.

Kan en kurs i självförsvar skrämma upp dem att tro att de är mer utsatta än de i själva verket är?

– Nej, det tror jag inte. Men en kurs i hur man skyddar sig skulle så klart vara bra för killarna också.

Brottsofferjouren i Trelleborg blir kontaktad av offer som vill ha hjälp och stöd. Där är det lika många män som kvinnor som hör av sig efter att ha blivit misshandlade på allmän plats. Under 2012 har jouren haft 48 fall, 24 män och 24 kvinnor.

– Det kan kanske bero på att kvinnor är mer benägna att söka hjälp än män, säger Ingrid Jerlebrink som verkar inom Brottsofferjouren.

Jourens ordförande Jan-Erik Bång har aldrig hört talas om en självförsvarskurs för killar men tror att det skulle vara bra.

– Ja, det borde ordnas för killarna. De är ju så utsatta. Ofta handlar det om alkohol och droger. Och våldet har blivit grövre, det har vi märkt, säger han.

Könsstereotypt

Denise Raspor, som också verkar inom Brottsofferjouren och dessutom inom socionomprogrammet på Malmö högskola, skriver en uppsats om våld och brottsoffers behov. Hon håller med.

– Att det inte arrangeras sådana hör ihop med de könsstereotypa förställningarna. Man förutsätter att killar ska klara av att stoppa våld medan kvinnor ses som försvarslösa. En självförsvarskurs för killar skulle kunna innehålla tips på hur man pratar sig ur en hotfull situation utan att gå in i argumentation.

Hon tror att det kan finnas en viss risk för att självförsvarskurser ger en falsk bild av hur farligt samhället är och förstärker rädslan. Men det positiva överväger ändå.

– Särskilt för de som blivit utsatta kan en kurs vara mycket bra. De är ofta rädda att bli utsatta igen och en självförsvarskurs kan ge dem trygghet, säger Denise Raspor.