Trelleborg

Lasarettet klarar sommarbrist på sköterskor

Trelleborg Artikeln publicerades

När andra sjukhus i landet haft problem att rekrytera sjuksköterskor till sina sommarvikariat har lasarettet Trelleborg klarat sig bättre. Storlek, rykte och en ansträngd ekonomi kan vara förklaringar till varför.

Runt om i landet har sjukhus i sommar haft problem att hitta sjuksköterskor till vikariat. Orsakerna ska bland annat vara mindre kullar med färdigutbildade sjuksköterskor och det så kallade sjuksköterskeupproret. Upproret innebär att nyutbildade sköterskor kräver 24 000 kronor i ingångslön, en lönenivå som sjukhusen inte accepterat.

Resultatet har blivit att sjukhus fått dra ner på antalet vårdplatser, ställa in semestrar och ta in personal från bemanningsföretag.

På lasarettet i Trelleborg har man dock haft lättare att klara bemanningen under sommaren än på många andra håll.

-Det har varit lite mer besvärligt i största allmänhet att hitta sjuksköterskor i år. Men jag tror att många andra sjukhus i Region Skåne haft större bekymmer än oss, säger sjukhuschefen Magnus Heiman.

En av anledningarna till att Trelleborg klarat sig lindrigare undan är att det är ett relativt litet lasarett.

-Vi behöver betydligt färre vikarier. Saknar SUS 100 sjuksköterskor skulle vi proportionerligt sakna fem, säger Magnus Heiman.

Och på grund av den ansträngda ekonomin beslutade sjukhusledningen redan i början av året att man skulle ta in färre sommarvikarier.

Magnus Heiman tror även att lasarettet har ett gott rykte som gör att det är en attraktiv arbetsplats att jobba på.

-Vi har växt en hel del de senaste åren och förekommit i media i positiva sammanhang. Jag tror att det sprider sig i systemet och att lasarettet är mer attraktivt att jobba på än för några år sedan, säger Magnus Heiman.

Problemet på lasarettet är istället den ansträngda ekonomin. Den senaste prognosen pekar på ett underskott vid årsskiftet på 29 miljoner kronor.

-Den ekonomiska utmaningen är stor. Vi är inte på den kostnadsnivå som vi har i uppdrag att vara vid årets slut men vi närmar oss den, säger Magnus Heiman.