Trelleborg

Lärare inspirerades till nytt arbetssätt på Island

Trelleborg Artikeln publicerades

Genom att involvera eleverna i en berättelse där de får bygga upp sina egna roller, fastnar kunskaperna lättare. Arbetssättet heter storyline och fem lärare på Vannhögskolan inledde terminen med en konferens i ämnet på Island.

Veckan innan höstterminen drog igång åkte Niklas Löfvall, Marlene Mufic, Maria Forss, Pernilla Bergström och Marika Semme till Island för att delta i en stor konferens om storyline. Och intrycken från konferensen tog skruv. Redan under andra skoldagen på terminen satte lärarna ihop en storyline på temat OS.

-Vi ska göra något mer omfattande varje termin. Där lägger vi ribban, säger Maria Forss.

Storyline utvecklades i Skottland i slutet av 1960-talet, men har inte fått någon större spridning i Sverige.

-Det handlar om att engagera eleverna att inte bara sitta och ta emot kunskap utan hitta den själva och att använda den, säger Marika Semme.

Lärarna bygger upp en berättelse i tid och rum där eleverna får bestämma sina egna roller. När historien fortskrider ändras förutsättningar och eleverna måste anpassa sina roller till den nya situationen. Arbetssättet är ämnesövergripande och kan samtidigt omfatta till exempel både historia, svenska, engelska, bild och musik.

-De praktiskestetiska ämnena blir betydelsefulla, det blir inte bara teori, säger Maria Forss.

I veckan satte lärarna ihop en storyline på temat OS. Eleverna fick hitta på egna karaktärer och ge dem olika egenskaper samt hitta på nya idrotter och regler. Regler och instruktioner spelades in på film, på engelska. Sedan ändrades förutsättningarna och eleverna fick anpassa sig till att det istället skulle handla om Paralympics, olympiska spelen för funktionshindrade. Vilka konsekvenser får det för karaktärer, nya idrotter och regler? Det var några av frågorna som eleverna fick lösa. Projektet föll väl ut.

-Eleverna tyckte att det var roligt, majoriteten var klart positiva. Det var lustfyllt, lite mer action men inte meningslöst blaha, säger Maria Forss.

Vad är då vinsterna med storyline? Många så klart, om man frågar de redan frälsta. Kunskaperna fastnar lättare eftersom eleverna använder dem på olika sätt istället för att bara plugga in dem. Det ökar förståelsen, engagerar eleverna och gör det lättare att motivera varför eleverna ska kunna olika saker.

Finns det då inga nackdelar?

-Det passar säker inte alla lärare. Det är ett fritt och kreativt arbetssätt där man inte har full kontroll på allting. Sedan kräver det mycket planering. Vi kommer att testa det men inte jobba så här hela tiden, säger Marika Semme.