Trelleborg

Lång väntetid kan ge böter

Trelleborg Artikeln publicerades

En ung person fick vänta i fem månader på att få en kontaktperson från socialtjänsten. För länge menar socialstyrelsen och kräver kommunen på böter.

10 000 kronor. Den summan kan kommunen tvingas betala i böter för att inte ha utsett en kontaktperson i tid. Det har socialstyrelsen beslutat. Myndigheten har lämnat över ärendet till förvaltningsrätten. Domstolen kommer att behandla ärendet någon gång i augusti och avgöra om kommunen behöver betala böter eller inte.

– Det varierar från fall till fall vad som ses som en rimlig väntetid för att få en kontaktperson. Men i detta fallet har vi bedömt att gränsen gick vid en månad, säger Jonas Rönnqvist, sektionschef på socialstyrelsen.

De var i september förra året som socialtjänsten i Trelleborg beviljade en kontaktperson i det aktuella ärendet. Ett beslut som verkställdes först i februari i år. Förseningen rapporterades till socialstyrelsen av socialtjänsten.