Trelleborg

Kritik mot vindkraft kan ha filtrerats bort

Trelleborg Artikeln publicerades

Synpunkter från kritiska grannar i ett vindkraftsärende fastnade troligen i kommunens spamfilter. På kommunen erkänner man att man inte hinner kolla alla mejl varje dag.

Det var när Susanne Stacey skickade in hennes och tre grannars synpunkter på vindkraftverket i Hemmesdynge som synpunkterna aldrig blev registrerade. När hon ville överklaga bygglovet fick hon beskedet att hon och grannarna inte fanns med på listan över dem som yttrat sig.

– När jag frågade hur det gått till fick jag svaret att mejlet troligen fastnat i filtret, säger Susanne Stacey.

Den tjänsteman som Susanne Stacey hade kontakt med uppgav att stadsbyggnadskontoret får 60 spam varje morgon som de tar bort eftersom de inte har tid att gå igenom alla. Susanne Stacey blev upprörd över beskedet.

– Eftersom de skickar ut brev till oss där de skriver att man kan skicka in synpunkter via mejl så måste de ju titta igenom mejlen, säger Susanne Stacey.

Samhällsbyggnadschefen Claus Pedersen skriver i ett mejl till TA att de inte har fått klarhet i ifall det berörda mejlet fastnat i spamfiltret eller kommit bort på annat sätt. Men enligt honom kan man aldrig vara säker på att ett mejl kommer fram till rätt adress, och tjänstemännen har inte tid att kolla igenom all skräppost.

– Kommunen får dagligen in stora mängder skräppost av olika slag, och det vore ogörligt för kommunen att manuellt granska all inkommande e-post varje dag, skriver han.

Kommundirektören Jonas Rosenkvist säger att det både finns ett yttre spamfilter som aldrig når förvaltningarna, och ett inre spamfilter i tjänstemännens datorer där tvivelaktiga mejl är läsbara fast de markeras som skräppost. Uppgiften att e-post som tar sig igenom det yttre filtret raderas utan granskning förvånar.

– Man får ha rutiner och se till så att det fungerar. Om mejlet har kommit fram till förvaltningen så bör man ju läsa det, man ser ganska lätt vilka mejl som är riktiga spam och vilka som inte är det, säger han.

Jonas Rosenkvist säger att inte heller vanlig post är riktigt säkert. För att vara 100-procentigt säker på att ens synpunkter kommer fram så måste man lämna in det till kommunen personligen och begära kvitto.