Trelleborg

Kräver att avtal om höghus rivs

Trelleborg Artikeln publicerades

En trelleborgare vill att exploateringsavtalet mellan kommunen och Trelleborgshem för kvarteret Betan, den så kallade Sockerbrukstomten, upphävs.

Samma trelleborgare har tidigare överklagat detaljplanen för tomten där fyra höghus planeras, två av dem ska bli åtta våningar höga.

Trelleborgaren anser att exploateringsavtalet ska upphävas och skrivas om eftersom det inte står tydligt i avtalet hur man ska minimera hälso- och säkerhetsriskerna för människor i närheten av nybygget. Riskerna handlar bland annat om buller, förorenad jord, bly i grundvattnet och farligt gods, skriver trelleborgaren.