Trelleborg

Korridorsnack på hamnens konferens

Trelleborg Artikeln publicerades

Det blev korridorsnack på hamnens årliga transportkonferens i Malmrossalen på onsdagen. I det här fallet handlar det om EU:s utpekade transportkorridorer genom Europa.

– Trelleborgs hamn är en del av korridoren mellan Skandinavien och Medelhavet och står i kontakt med flera andra korridorer, sade Philippe Chantraine, som arbetar inom EU-kommissionens avdelning för transporter.

Han ersatte Desirée Oen från kommissionen som blivit sjuk. På konferensen deltog upp emot 170 företrädare för hamnar, transportföretag och myndigheter, bland andra Sveriges handelsminister Ewa Björling, på besök i Trelleborg.

Europeiskt nätverk

Philippe Chantraine talade om EU:s satsning på att bilda ett transportnätverk inom Europa. På frågan om det för närvarande var mer fokus på transporterna i öst-västlig riktning än i nord-sydlig menade han att de var lika viktiga.

– Det finns nu nio olika definierade korridorer i alla riktningar genom Europa, sade han.

Philippe Chantraine poängterade också flera gånger Trelleborgs hamns viktiga roll i transportnätverket i ett europeiskt perspektiv.

Ewa Björling konstaterade i sitt tal att Trelleborgs hamn är mycket viktig även för Sveriges handel.

– Trelleborg är världens största roll on-roll off-hamn. Sverige är beroende av sjötransporterna för sin handel och där spelar Trelleborgs hamn en stor roll.

Ewa Björling tog också upp en intressant aspekt på hur transportmönstret ändrats på grund av e-handeln.

– Mängden småpaket som transporteras har ökat väldigt mycket. Det beror på att fler och fler handlar över internet, både inom länderna men även mellan länderna.

På konferensen talade dessutom Tommy Halén, vd för Trelleborgs hamn tillsammans med ledande företrädare för hamnarna i Rostock, Szczecin och Swinoujscie samt Travemünde.

Även ledande företrädare för rederierna TT-Line, Stena Line och Unity Line satt med i en paneldiskussion under konferensen om deras roll i korridorerna.