Trelleborg

Jordberga slott får bidrag för vårdplan

Trelleborg Artikeln publicerades

Jordberga slott får bidrag från länsstyrelsen med som mest 149 500 kronor för att sätta ihop en vård- och underhållsplan för anläggningen.

Länsstyrelsen bidrar med hälften av kostnaderna för att göra upp planen, som alltså kan gå på uppemot 300 000 kronor.

Själva Jordberga slott skyddas sedan 1978 som byggnadsminne. Trots att skyddet inte omfattar hela anläggningen menar länsstyrelsen att vård- och underhållsplanen ska behandla hela bebyggelsen.

Enligt länsstyrelsen handlar det om en samlad och välbevarad kulturmiljö som bör belysas som en helhet. När planen är klar kan gränserna för skyddet av kulturmiljön komma att ses över.

Jordberga slott måste ha gjort klart planen senast 30 september 2013.