Trelleborg

”Jag kommer att fortsätta kämpa för min son"

Trelleborg Artikeln publicerades

Adam Mellouk har en cp-skada och kan inte tvätta sig, ta på sig kläder eller laga mat utan hjälp. Trots det drar socialförvaltningen in hans assistanstimmar. ”Han kommer att bli helt isolerad här hemma”, säger hans mamma Therese Mellouk.

I september i år fattade socialförvaltningen sitt beslut. Adam Mellouk tillhör inte längre personkrets tre i LSS-lagen och därför inte får 40 timmar personlig assistans i veckan. En hjälp som han har haft i tre år. Sedan dess har beslutet omprövats en gång om året och varje gång har socialförvaltningen beviljat assistanstimmarna. Fram till nu.

– Adam har utvecklats otroligt mycket, framförallt socialt sedan han fick assistans. Nu kommer det gå bakåt istället, säger Therese Mellouk.

I sitt beslut skriver socialförvaltningens LSS-handläggare att Adam Mellouk klarar många vardagsrutiner på egen hand. Därför beviljas han inte assistans. Handläggaren hänvisar också till den dom som Högsta förvaltningsdomstolen avkunnade i februari i år.

– Jag förstår inte hur de tänker. Adam klarar att gå på toaletten men kan inte knäppa sina byxor efteråt. Han kan äta själv men inte laga eller lägga upp mat. Han har precis samma behov nu som han alltid haft. Det är ingen skillnad, säger Therese Mellouk.

Det var 2009 som Adam Mellouk fick assistans. I bedömningen som ligger till grund för beslutet står att hans cp-skada gör att har kraftigt nedsatt finmotorik, svårt att kommunicera och stort behov av struktur och ordning i vardagen. Det står också att hans skada är permanent. Därför tillhörde han personkrets tre i LSS-lagen och hade rätt till assistans.

– Hans syster hjälpte honom väldigt mycket innan dess. Jag jobbade inom LSS och kanske just därför var jag skeptisk till assistans. Man blir blind på sin egen situation ibland. Men sen ändrade jag mig och ansökte om assistens, säger Therese Mellouk.

Hon har valt att själv gå in som assistent åt Adam med hjälp av timmarna som han beviljats. För den tiden har Therese Mellouk haft ett privat assistansföretag som arbetsgivare. Tillsammans med företagets advokat har hon överklagat kommunens beslut till förvaltningsdomstolen.

– Jag kommer att fortsätta kämpa för min son. Jag tänker inte bara på honom utan på alla andra som sitter i samma sits. Han ska så långt det är möjligt leva ett liv som alla andra och kunna flytta hemifrån när han blir äldre. Det vill både han och jag, säger Therese Mellouk.

Bildtext1-2: En dom i Högsta förvaltningsdomstolen gör att Adam Mellouk inte längre tillhör personkrets tre i LSS-lagen. Därför förlorar han sin personliga assistans. ”Jag förstår inte hur de tänker. Han har samma hjälpbehov som tidigare”, säger hans mamma Therese Mellouk.