Trelleborg

Ja till skydd mot buller från skytte

Trelleborg Artikeln publicerades

"Nu har alla argument dragits tre, fyra gånger. Vi måste fatta ett beslut i dag, vi kan inte skjuta upp detta längre." Det sade Bert Ekstrand (FP) i ett av de sista inläggen i kommunfullmäktiges maratondebatt innan det blev ja till anslag för bullerdämpning vid Maglarps Skyttecentrum.

På förhand såg det ut som det fanns en möjlighet att frågan skulle skickas tillbaka för ytterligare utredning genom en så kallad minoritetsåterremiss från Moderaterna.

Men i kommunalrådet Ulf Bingsgårds (M) frånvaro var det Lars Mikkelä (M) som först förklarade att Moderaterna inte ämnade delta i beslutet.

Och redan under debatten visade det sig att ett antal Moderater tänkte rösta för förslaget och vid voteringen var det endast Mikael Rubin (M) som röstade för återremiss. 13 röster lades ner medan 37 ledamöter röstade för att ärendet skulle avgöras under kvällen. Fullmäktige fattade också beslut att anslå 3,2 miljoner kronor till bullerdämpningen samt anslå pengar för höjda driftskostnader under tre år.

Men innan beslutet gick debattens vågor höga. Mats Svensson (KD) var flitigt i elden som ordförande i fritidsnämnden.

- Om vi inte anslår pengarna i kväll förstörs hela säsongen för skyttarna, menade han bland annat.

Både Mikael Rubin (M) och Göran Gärtner (M) påpekade att de själva är hängivna skyttar, men menade ändå att det behövdes tas ett större grepp kring frågan i Trelleborg.

- Ta Staffanstorp – det är ett exempel på en modern skjutbana, tyst, säker och miljövänlig, menade Göran Gärtner.

Oppositionsrådet Catherine Persson (S) tyckte det var förvånande att M inte tänkte delta i beslutet och förklarade också att om man skulle fatta ett beslut om pengarna måste man ta med summorna i protokollet på ett sätt som inte framgick av handlingarna. Så blev det också.

- Det handlar om Skånes bästa skjutbana, förklarade Jan Larsson (SD). Och det är inte mycket i Trelleborg som man kan säga är bäst, så vi ska ta tillvara det vi har.

Det blev häftiga diskussioner även när det gällde Socialdemokraternas motion om att kommunen borde satsa på upphandlingar med krav på sociala åtgärder och skärpa tillsynen av företagen som jobbar för kommunen för att undvika svartjobb.

- Alla möjligheter finns redan i kommunens upphandlingspolicy, menade servicenämndens ordförande Gunnar Grafström (M).

- Men om de finns varför används de inte? undrade Catherine Persson. Om man ställde krav skulle man kunna få företagen att anställda bland annat fler unga och människor med funktionshinder.

S förlorade dock omröstningen med siffrorna 34 mot 17.

Även SD gick förlorande ur en omröstning under kvällen, nämligen om sin motion om att inte tillåta reklamlappar på bilar. Voteringen slutade med siffrorna 7 för motionen, 42 emot och två nedlagda.