Trelleborg

Inre ringväg kan bli klar i väntan på en förbifart

Trelleborg Artikeln publicerades

Trelleborgs kommun har startat planeringen av den östra delen av en inre ringväg. Vägen ska ansluta till rondellen vid Västra ringvägens förlängning till 108 och gå till väg 9 med anslutning antingen vid Östra korset eller en bit längre österut.

– Man kan säga att planeringen från kommunens sida har satt fart på riktigt nu, säger Bengt Lander, projekteringschef på tekniska förvaltningen, som informerade kommunstyrelsen på mötet i förra veckan om hur planeringen ligger till just nu.

En orsak till att arbetet fått fart är att starten för pågatåg till Trelleborg och ett resecentrum med tåg och bussar vid Centralstationen inte ligger så många år bort.

Bengt Lander menar att om möjligheterna till genomfart för bilar minskas kraftigt vid stationen måste det till någon sorts ringled för att inte de centrala gatorna ska korka igen.

– När ringleden finns på plats är det en bra idé att göra om trafikmiljön vid Centralstationen, men innan dess så får man nog ta det lite lugnare, menar han.

Tekniska förvaltningen har arbetat fram två olika alternativ till en inre ringled öster om väg 108. Det första alternativet går i stort sett strax utanför den befintliga bebyggelsen och ansluter till Östra ringvägen.

Om man väljer det alternativet innebär det dock att den yttre ringvägen, eller förbifarten, som också planeras, kommer att på det hela taget ligga parallellt med den inre ringvägen på en ganska lång sträcka. Två kostsamma vägar med inte så många hundra meter emellan framstår som ett dyrbart alternativ.

De andra möjligheten är att lägga den inre ringvägen längs med järnvägen och låta den även delvis fungera som en yttre ringväg.

– Den yttre vägen ligger ju långt fram i tiden. På det här sättet kan man bygga en del av den redan på ett ganska tidigt stadium, menar Bengt Lander.

En annan fördel man vinner på att lägga vägen längs järnvägen är att man samlar alla bullerstörningar längs samma sträcka.

Men om en inre ringväg även ska kunna ta emot tung trafik till hamnen blir kraven på hur den byggs annorlunda. Bengt Lander framhåller att vägen i så fall måste uppfylla kraven både på en inre och en yttre ringväg.

– Vi ska arbeta vidare och ta fram mer detaljerade förslag till årsskiftet, säger han.