Trelleborg

”I dagsläget ligger vi före tidsplanen”

Trelleborg Artikeln publicerades

Arbetet med de nya vägarna i nordvästra delen av staden i full gång. I höst byggs två nya rondeller och delar av Tommarpsvägen stängs av.

– Just nu flyttar vi ett överskott av jord från Västra Ringvägen till Hedvägen. Det som inte kan användas vid vägbygget använder vi för att bygga bullervallar, säger biträdande projektchef Gustav Rundberg.

Vägen som ska förbinda Västra Ringvägen med väg 108 kommer att ligga lägre än befintlig mark. Därför flyttas massor därifrån till vägen som förbinder Maglarpsrondellen med Hedvägen, den måste nämligen höjas. Nu läggs också vattenledningar ner vid Västra Ringvägen mot 108: an och elledningar läggs längs båda vägarna.

– Tommarpsvägen är ett inferno av olika ledningar, vi måste ta det försiktigt och det kommer att ta några veckor till, säger Gustav Rundberg.

Därefter är det dags att bygga upp vägarna och asfaltera, planen är att de ska vara klara att användas om ett år. I mitten av augusti planeras en ny rondell på väg 108. Dessutom byggs ytterligare en rondell i förlängningen av Virkesvägen.

– I dagsläget ligger vi före tidsplanen, men det är mycket som ska klaffa, säger Gustav Rundberg.

Under hösten kommer delar av Tommarpsvägen att stängas av strax norr om den nya vägen. Tanken är att trafiken som kommer norrifrån ska styras in via den nya cirkulationsplatsen som kommer att ligga i förlängningen av Virkesvägen. Trafikanter som kommer söder ifrån kan köra in på den nya vägen från Tommarpsvägen.