Trelleborg

Hästägare får rätt mot kommunen

Trelleborg Artikeln publicerades

Trelleborgs kommun tycker att ett hästägarpar i Vallby själv ska hålla reda på när en pojke med hästallergi befinner sig i närheten av beteshagen. Under den tiden får paret inte använda hela beteshagen till sina hästar.

Länsstyrelsen tycker dock att kommunens krav på hästägarparet är orimligt och har rivit upp beslutet. Samhällsbyggnadsnämnden måste nu ta ett nytt beslut i ärendet.

Grannen till hästägarparet har sin son boende hos sig varannan vecka. Sonen lider av hästallergi och får ibland problem när han befinner sig i närheten av grannens hästar, som går i en beteshage.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i juni att förbjuda paret att ha sina hästar inom 15 meter från grannfastigheten under tiden sonen befinner sig där, och när han har en dokumenterad allergi.

Hästägarparet överklagade beslutet till länsstyrelsen. Paret klagade bland annat på den korta tid de fått på sig att svara på beslutet, och menade även att Vallby av hävd är en hästby vilket de som flyttar in är väl medvetna om.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att föreläggandet på hästägarparet är olämpligt utformat. Det är enligt länsstyrelsen orimligt att hästägarparet ska hålla reda på om den allergidrabbade sonen är på plats och ifall han har en dokumenterad allergi vid vistelsen. ”Dessa får anses vara oskäliga villkor som även är svåra för klagandena att efterleva”, skriver länsstyrelsen.