Trelleborg

Hamnen vill ha regeringshjälp

Trelleborg Artikeln publicerades

Trelleborgs hamn vill ha hjälp av regeringen för att komma med i en av transportkorridorerna genom Europa. Annars finns risken att hamnen missar stödpengar från EU.

– Vi skriver till infrastrukturministern för att få hjälp att få med Trelleborgs hamn i en av de stora transportkorridorerna genom Europa. Annars riskerar Trelleborgs hamn att missgynnas i förhållande till andra hamnar i södra Östersjön, menar Tommy Halén, vd för Trelleborgs hamn.

EU har redan pekat ut Trelleborgs hamn som en av fem viktiga hamnar i Sverige. Men i de nya riktlinjerna för fonden för ett sammanlänkat Europa som antogs i somras fick Trelleborg inte samma status som Rostock, Travemünde, Szczecin och Swinoujscie.

Det vill hamnen och Tommy Halén nu ha regeringens hjälp att ändra på.

– Att vi har pekats ut som en av de viktiga hamnarna, stomhamnarna, är betydelsefullt för våra chanser att få stöd från EU för olika projekt. Men chanserna till medfinansiering ökar om vi även kommer med i en av transportkorridorerna, säger Tommy Halén.

Samtliga hamnar som Trelleborg har trafik med utom Sassnitz finns med i olika viktiga transportkorridorer medan Trelleborgs hamn hamnat utanför. I sitt brev till ministern föreslår Tommy Halén att Trelleborgs hamn och landförbindelsen Malmö–Trelleborg ska ingå i korridoren från Helsingfors till Valetta på Malta.

EU har avsatt 31,7 miljarder euro, ungefär 275 miljarder svenska kronor, för stöd till utbyggnad av transportinfrastruktur. EU:s bidrag till de flesta utbyggnaderna kommer att bli cirka 20 procent. Men bidraget kan bli upp till 40 procent för projekt som går över landsgränserna.

Drygt 80 procent av pengarna är tänkt att gå till de korridorer som bygger upp kärnan i transportnätverket.