Trelleborg

Församling ger inte upp selenet

Trelleborg Artikeln publicerades

Trelleborgs församling hävdar fortfarande att selen är det miljömässigt bästa ämnet att tillsätta vid kremeringar.

Församlingen har ansökt om att utöka antalet kremeringar, men då har mark- och miljödomstolen krävt att församlingen slutar använda selen och istället tillsätter aktivt kol. Församlingen hävdar dock envist selenets förträfflighet när det gäller att avskilja kvicksilver och har överklagat beslutet.

– Vi har använt selen sedan 1990, på det sättet har vi fått bort många, många kilo kvicksilver, säger kyrkogårdschefen Pål Reijer.

Som stöd för sin sak har församlingen åberopat en dom i miljööverdomstolen och anser att den borde vara vägledande. Men mark- och miljödomstolen i Växjö har istället valt att gå på en dom som tagits i en lägre instans, där kolet förespråkas.

– Vi har försökt påvisa hur dåligt kolet egentligen är men de har inte brytt sig så mycket om det. Domstolsväsendet verkar ganska trötta på alltihopa, det kan vi väl utläsa av detta, säger Pål Reijer.

Församlingen har dock valt att överklaga ännu en gång, denna gång till mark- och miljööverdomstolen.

– Det är inte ens säkert att vi får prövningstillstånd, de kanske tycker att vi tjatat så länge nu, säger Pål Reijer.