Trelleborg

Förlorade skattemål

En trelleborgare krävdes av Skatteverket på 18 793 kronor i ett beslut den 7 juli 2011 efter att ha sökt skattereduktion för utförda husarbeten.

Trelleborg

Han valde då att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten som gick på trelleborgarens linje. Skatteverket ansåg att rätten fattat fel beslut och överklagade till Kammarrätten i Jönköping, där man nu fick rätt.

Domen innebär att trelleborgaren får betala tillbaka det belopp som Skatteverket krävt.