Trelleborg

Föreslår växtförsäljning

Trelleborg Artikeln publicerades

En kvinna i Trelleborg föreslår att kommunen ska sälja lökar, perenner och buskar till kommuninvånarna.

I ett medborgarförslag föreslår kvinnan att trelleborgarna ska få möjlighet att köpa in växter som kommunen tagit bort från sina planteringar, bland annat i rondellerna, eller som blivit över.

Hon föreslår att kommunen ordnar "öppet växthus" med försäljning några gånger under året.

Det skulle också ge lite extra pengar till parkavdelningen, som "ger oss så mycket glädje med sina planteringar" skriver hon.

Frågan är dock om kommunen kan ordna en sådan försäljning, eller om det skulle klassas som osund konkurrens.