Trelleborg

Föreningar får miljoner i bidrag

Trelleborg Artikeln publicerades

Föreningarna i Trelleborg kommer under nästa år att få dela på 9,8 miljoner kronor i bidrag från kommunen.

Av de 9,8 miljonerna ansvarar kommunstyrelsen för 5,5 miljoner. Studieorganisationerna lägger beslag på det mesta av dessa, tolv organisationer får dela på drygt 3,6 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen fördelar vidare 816 00 kronor till olika föreningar, bland annat får Kulturbruket 600 000 kronor i hyresbidrag.

Kommunstyrelsen lägger en halv miljon kronor till föreningar som jobbar med öppna insatser som till exempel Länkarna, KRIS, och Attention. Brottsofferjouren får 43 000 kronor av dessa men socialdemokraterna vill att summan skulle vara högre.

– Vi ville ha högre anslag till brottsofferjouren och kvinnojouren. Visserligen är det på gång att staten ska ta över kostnaderna för den verksamheten, men det verkar dröja och de är i skriande behov av pengar, säger oppositionsrådet Catherine Persson (S).

Kommunens 16 pensionärsorganisationer får dela på 400 000 kronor och patientföreningarna får 160 000 kronor av kommunstyrelsen. Föreningen barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, får 100 000 kronor men här var politikerna inte eniga.

– Vi ville ge FUB 18 000 kronor ytterligare, eftersom de har högre kostnader för lokaler bland annat, säger oppositionsrådet Catherine Persson (S).

Det blev votering om de extra 18 000 kronorna till FUB, en omröstning som S förlorade.

Utöver kommunstyrelsens 5,5 miljoner får fritidsnämnden 3,6 miljoner kronor och kulturnämnden 638 000 kronor att fördela till verksamheter inom sina respektive områden.

På kommunens hemsida kan du läsa mer om fördelningen av föreningspengar.