Trelleborg

Föräldraforum vädjar om 30-gräns

Trelleborg Artikeln publicerades

Kommunen har en policy om 30 som maxhastighet i närliggande områden till skolor. Bra, tycker föräldrar på Bäckaskolan och vill införa detta vid ett övergångsställe på Västra ringvägen. Men kan vägen anses vara närliggande? frågar sig gatukontoret.

Bäckaskolans föräldraforum har i en skrivelse till Tekniska nämnden inom kommunen vädjat om sänkt hastighet vid övergångsstället. Enligt uppgifter från Bäckaskolan är det mellan 40 till 50 elever som måste ta sig över Västra ringvägen, för att komma till skolan. Vägen är flitigt trafikerad av både bilar, bussar och lastbilar. Tillåten hastighet är 50 km i timmen.

– Vi har diskuterat en säkrare övergång i många år nu, berättar Sandra Friis från Bäckaskolans föräldraforum, som minns att frågan var uppe redan när den nu sextonårige sonen gick i lågstadiet.

Några förbättringar har gjorts under senare år, som att det har satts upp "Här går man"-skyltar med sensorer, som blinkar när någon ska passera över gatan, och träd har kapats för bättre sikt. Men det räcker inte, menar Sandra Friis.

Förra hösten hölls ett möte mellan föräldraforumet och kommunens gatuchef, Mats Lawesson, som säger att han blev något förvånad då han såg skrivelsen eftersom han tyckte att de hade en bra och öppen dialog på mötet. Sandra Friis tycker också att mötet skedde under bra former, men frågan återstår och skrivelsen är också ett försök att nå beslutsfattarna i nämnden.

– Svaret vi fick vid mötet i höstas är att det ska bli en 40-väg, istället för 50 som nu. Men det har inte hänt någonting och vi vill ju dessutom ha ner den till 30, säger Sandra Friis.

Men Mats Lawesson menar att det är en del att ta under beaktande.

– Vi jobbar utifrån närliggande gator när hastighetsbegränsningen om 30 km i timmen sätts, men frågan är hur lång radie från skolan som hastighetsbegränsningen kan finnas? säger Mats Lawesson.

I nuläget är inga konkreta förändringar på gång från gatukontoret, utan man vill avvakta och se vad projektet "Rätt fart i staden" kommer att ge. De jobbar under hösten vidare med att skylta mer i området och avser göra det även under 2013.

– Vi har diskuterat att stänga delar av vägar runt skolan, som Sjöviksvägen, för att på så sätt flytta den tyngre trafiken från området, säger Mats Lawesson.

Vad händer nu?

– Vi har en mängd skrivelser att behandla, men vi kommer att kontakta Bäckaforumet och fortsätta ha en dialog med dem. Men det är svårt att säga om vi till hundra procent kan tillmötesgå deras önskningar, säger Mats Lawesson.